[bellows config_id=”main” menu=”229″]

BROŞÜRLERİMİZİ İNDİRİN

Güvenlikli Dış Cephe İskelesi

Sertifikalı güvenlikli iskelelerin kullanılması 01.07.2015 tarihi itibarı ile zorunlu olmuştur.

1) Montaj ve Kullanım Talimatları:

İş ve işçi güvenliğinin sağlanması bakımından, güvenli iskelenin eğitimli elemanlar tarafından, gözetim altında kurulması ve sökülmesi gerekmektedir. Güvenlikli iskelenin bir kere kurulumundan sonra güvenli iskeleye yetkililer dışında müdahale edilmemeli, değişiklik yapılmamalı, yatay/düşey boruların, metal platformların yeri değiştirilmemeli ya da bunlar sökülmemelidir. Yapılacak her türlü tadilat yetkili kişilerce yapılmalı ve onaylanmalıdır.

2) Teknik Açıklamalar ve Güvenli iskele Kurulumu:

a- Ayar Mili:
Güvenlikli iskele düzgün bir yüzey üzerine kurulmalıdır. Aksi durumda yüzey farklılıklarını giderecek ve güvenlikli iskelenin teraziye gelmesini sağlayacak yüksekliği ayarlanabilir miller olmalı ve bunlar aracılığıyla güvenli iskele teraziye getirilmelidir. Ayar milleri TS EN 73-1 standartına uygun olmalıdır. Ayar milleri, üzerine tam olarak basabileceği geniş kalasların üstüne oturtulmalı ve gevşek zeminlerde yük dağılımı sağlanmalıdır. Standart gereği galvaniz kaplama olması gerekmektedir.

b- İskele Panoları:
Güvenli iskele ayakları, 48 mm çapında 3,00 mm et kalınlığında demir profilden imal olup, yan korkulukların her 50 cm’ de (diz ve göbek hizaları) montajına imkan tanıyacak şekilde pimlere sahip olmalıdır. Metal platformların sabitlenmesi için üstteki panalor alttaki metal platformları kilitlemektedir. Güvenlikli iskele panoları TS EN 12810 standardı gereği sıcak daldırma galvaniz kaplama olmak zorundadır.

c- Metal Platformlar:
Metal platformlar en az 2 mm sactan yada özel şekil verilerek güçlendirilmiş aynı mukavemete sahip daha ince saclardan (min: 1,5 mm) yapılabilir. Bir metal platformun eni 30 cm, kalınlığı 60 mm, uzunluğu ise 250 cm’ dir. Ayrıca metal platformun her iki başında dikey ayaklara geçecek şekilde güçlendirilmiş kanca bulunmaktadır. Yük sınıfı 3 metal platformlar m2’de min. 200 kg düzgün yayılı yük taşıyabilecek, yük sınıfı 4 metal platformlar ise m2’de min. 300 kg düzgün yayılı yük taşıyabilecek mukavemete sahip olacaktır. Her bir modül güvenli iskelede 2 adet metal platform kullanılacaktır. Metal platformların her katta sürekliliği sağlanacak ve binayı çepeçevre saracaktır. Platformlara sıcak daldırma galvaniz kaplama yapılmak zorundadır.

d- Yatay korkuluklar:
Yatay korkuluklar her 50 cm’ de bir olmak üzere çift sıra (diz ve göbek hizasına) kullanılarak işçi emniyeti sağlanacaktır. Bitiş kısımları da yan korkuluklar ile kapatılmalıdır. Yatay korkuluklar paslanmaya sıcak daldırma galvanizlenmiş olmalıdır.

e- Tekmelik – Topuk Tahtası:
15 cm yüksekliğinde, çalışma yüzeyine bitişik, sıcak daldırma galvaniz kaplama olmak zorundadır. Çalışma yapılan katlarda bulunması zorunludur.

f- Merdiven Sistemi:
Merdiven sistemi katlar arasındaki iniş çıkışı sağlamak amaçlı kullanılır. Üzeri tabla ile kaplı olup, gerektiğinde açılabilir vaziyete getirilebilecektir. Merdivenler sabit olmayacak, bu sayede gerektiğinde yukarı asılabilecek ve altında çalışmaya olana sağlayacaktır. Sıcak daldırma galvaniz kaplama yapılmak zorundadır.

g- Ankraj – Bağlantı:
Bağlantı güvenli iskeleyi cepheye sabitlemek için kullanılır. Bağlantıların cepheye monte edilen çakma dübeller ile bu dübellere bağlanan elemanlar ile yapılması gerekmektedir. Güvenlik açısından kullanılan statik projede belirtilen sayıda bu elemanlar ile bağlanması gerekmektedir.

whatsapp
Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara